ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΩΝ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ 

BAUART | ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
BAUART | ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
BAUART | ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις κτηρίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την επίβλεψη μηχανικών και εργοδηγών, τη χρήση κατάλληλων εργαλείων από εξειδικευμένο εργατικό τεχνικό προσωπικό, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και τους όρους του συμφωνητικού με 12μηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών. Επίσης στα πλαίσια της ανακαίνισης αναλαμβάνουμε την έκδοση πολεοδομικών αδειών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Αναλυτικά αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

Οικοδομικά

 

 • Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις

 • Αντιστηρίξεις

 • Σκυροδέματα

 • Τοιχοδομές

 • Ξυλουργικά

 • Μεταλλουργικά-Αλουμίνια

 • Επιχρίσματα

 • Καλύψεις-Επιστρώσεις-Επενδύσεις

 • Μαρμαρικά

 • Ψευδοροφές

 • Υαλοπίνακες

 • Μονώσεις

BAUART | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Ηλεκτρομηχανολογικά
 

Ηλεκτρικά

 • Ηλεκτρικά ισχυρά

 • Ηλεκτρικά ασθενή (data,τηλέφωνα,τηλεόραση)

 • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης

 • Κλιματισμός 

 • Ανελκυστήρας

 

Υδραυλικά

 

 • Ύδρευση

 • Αποχέτευση

 • Πυρόσβεση

 • Πυρανίχνευση

 • Καύσιμο αέριο​

Πράσινο

 

 • Χωματουργικά

 • Αυτόματο πότισμα

 • Φύτευση

 • Χλοοτάπητες

BAUART | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Bauart | Ανακαινίσεις
Bauart | Ανακαινίσεις
BAUART | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ