Το Blog της Bauart!

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη νομοθεσία, τα προγράμματα και τα ΦΕΚ
που αφορούν σε όλα τα οικοδομικά θέματα,
καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες και νέα!
  • Black RSS Icon

Εφαρμόζοντας ένα από τα εκκρεμή προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση δημοσίευσε σε ΦΕΚ την υπουργική απόφαση που μειώνει το κόστος για τις  μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλων αξιών ύψους  έως 120.000 ευρώ. Με την απόφαση μειώνεται  η αμοιβή του συμβολαιογράφου από το 1% στο 0,8% τ...

Please reload