ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

BAUART | ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Bauart | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

Η εταιρεία αναλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου με την επίβλεψη τοπογράφου και εργοδηγών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα Μηχανήματα Έργων και εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό τεχνικών εργασιών, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και τους όρους του συμφωνητικού με 12μηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών.

Χωματουργικά

 • Γενικές εκσκαφές

 • Εκσκαφές ορυγμάτων

 • Διανοίξεις τάφρων

 • Διαμορφώσεις

 • Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά

 • Επιχώσεις με θραυστά υλικά

 

Ιδιωτική οδοποιία

 • Υποβάσεις οδοστρώματος

 • Βάσεις οδοστρώματος

 • Ισοπεδώσεις με διαμορφωτήρα (γκρέιντερ)

 • Πρόχυτα κράσπεδα

 • Επιστρώσεις με θραυστά υλικά

 • Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας

 • Δαπεδοστρώσεις (κυβόλιθοι,τσιμεντόπλακες,ακανόνιστες πλάκες)

 

Ηλεκτροφωτισμός

 • Υποδομή υπόγειου δικτύου (φρεάτια,σωλήνες,καλώδια,γείωση)

 • Βάσεις σιδηροϊστών

 • Πίλλαρ

 • Φωτιστικά σώματα

Υδραυλικά

 • Αγωγοί ομβρίων

 • Υδροσυλλογές

 • Αυτόματο πότισμα

 

Αθλητικοί χώροι

 • Γήπεδα μπάσκετ-βόλει-τένις

 • Γήπεδα 5Χ5

 

Ιδιωτικές παιδικές χαρές

 • Όργανα

 • Δάπεδα ασφαλείας

 

Στέγαστρα

 • Σκιάδια

 • Πέργκολες

 • Χωροδικτυώματα

 

Περιφράξεις

 

Πισίνες

 

Σιντριβάνια

BAUART | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
Bauart | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου