Επιστολή Υπουργού ΠΕΚΑ

Επιστολή Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, στον Επίτροπο, GüntherOettinger,

για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο, αρμόδιο για

θέματα Ενέργειας, GüntherOettinger, ζητώντας την στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας

της Ε.Ε. και του ίδιου προσωπικά, για την απρόσκοπτη συνέχιση του Προγράμματος

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Στην επιστολή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επισημαίνει

ότι η Ελλάδα θεωρεί ως σημαντικές προτεραιότητές της την ενεργειακή απόδοση και τους

περιβαλλοντικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, το 2011 συστήθηκε το Πρόγραμμα "Εξοικονομώ

Κατ Οίκον" μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, δίνοντας κίνητρα στους πολίτες για να υλοποιήσουν

σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. Το

πρόγραμμα είχε μεγάλη αποδοχή, καθώς κατέθεσαν αιτήσεις περισσότερες από 187.000 Ελληνικές

οικογένειες, ενώ έχουν ήδη δαπανηθεί 396.000.000 Ευρώ. Ωστόσο, λόγω της ευρείας αποδοχής του

Προγράμματος και των οφελών για την ενεργειακή απόδοση, ο συνολικός προϋπολογισμός έχει

εξαντληθεί. Την ίδια ώρα, οι πολίτες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (προμηθευτές / επαγγελματίες

στον τομέα της ενέργειας και στον κλάδο της οικοδομικής), ζητούν με ένταση τη συνέχιση του

Προγράμματος, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης.

«θα εκτιμούσαμε την υποστήριξή σας στις προσπάθειές μας να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή

ενός τέτοιου προγράμματος, πριν από την υποβολή και έγκριση των σχετικών Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

προσμένουμε στη θετική γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, κατά τη διάρκεια των

συζητήσεων με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών», αναφέρει χαρακτηριστικά του ο Υπουργός

ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στην επιστολή του προς τον Επίτροπο, Günther Oettinger.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είχε την ευκαιρία να θέσει το

ζήτημα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής,

JohannesHahn, κατά την πρόσφατη εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «CiTIEs: Cities of

Tomorrow: Investing in Europe», στις Βρυξέλλες. Η αντίδραση του Επιτρόπου ήταν θετική και

σύντομα αναμένεται η απάντησή του, προκειμένου το Πρόγραμμα να συνεχιστεί χωρίς καμία

απολύτως διακοπή και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Σε δήλωσή του προς τους εκπροσώπους του Τύπου ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης,

επεσήμανε :

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον κορυφαίο πυλώνα ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης της

χώρας, που παράγει πλούτο, δημιουργεί θέσεις εργασίας και δίνει ωφέλειες στα χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ελληνικά νοικοκυριά.

Στόχος μας είναι η συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και η ενίσχυσή του με

επιπλέον κίνητρα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αποδείχτηκε πια, με τις περίπου 25.000 επεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί, ότι έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην