Τακτοποίηση αυθαιρέτων: Οδηγίες, διευκρινήσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις