ΑΛΛΑΓΕΣ: Φθηνότερες οι μεταβιβάσεις ακινήτων αξίας άνω των 120.000 ευρώ

Εφαρμόζοντας ένα από τα εκκρεμή προαπαιτούμενα, η κυβέρνηση δημοσίευσε σε ΦΕΚ την υπουργική απόφαση που μειώνει το κόστος για τις  μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλων αξιών ύψους  έως 120.000 ευρώ. Με την απόφαση μειώνεται  η αμοιβή του συμβολαιογράφου από το 1% στο 0,8% της αξίας του ακινήτου ή της περιουσίας.

 

Σύμφωνα με το capital, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ,  τροποποιείται  η  υπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 (Β΄ 13/2012) κοινή  υπουργική  απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα "Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων" ως εξής:

 

Στην παράγραφο 1 α) του άρθρου 1 η φράση "Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 1%" αντικαθίσταται με τη φράση "Για ποσό έως 120.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 0,80%". Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 111376/31−12−2011 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.

 

Πηγή

Please reload