ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ποια ακίνητα και υπόχρεοι απαλλάσσονται από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας