ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BAUART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

04/08/2017

ΑΡ. ΓΕΜΗ 127439801000

 

Το Σάββατο 26 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00, καλούνται οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  με την επωνυμία «BAUART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ειρήνης 81, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Α) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως  01/01/2016 έως 31/12/2016 και της Έκθεσης του Διαχειριστή,

Β) Απαλλαγή του Διαχειριστή  από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση  01/01/2016 έως 31/12/2016.

 

Αγία Παρασκευή, 04/08/2017

 

Ο διαχειριστής

Όθων Ηλιάδης

Please reload

ΑΡ. ΓΕΜΗ 127439801000

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00, καλούνται οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  με την επωνυμία «BAUART...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...

1/10