ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BAUART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

07/08/2018

ΑΡ. ΓΕΜΗ 127439801000

 

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00, καλούνται οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  με την επωνυμία «BAUART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ειρήνης 81, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως  01/01/2017 έως 31/12/2017 και της Έκθεσης του Διαχειριστή,

β) Απαλλαγή του Διαχειριστή  από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση  01/01/2017 έως 31/12/2017.

 

 

                                                        Αγία Παρασκευή, 07/08/2018

 

                                                                   Ο διαχειριστής

                                                                    Όθων Ηλιάδης

Please reload

ΑΡ. ΓΕΜΗ 127439801000

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00, καλούνται οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  με την επωνυμία «BAUART...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...

1/1