ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

BAUART | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η εταιρεία αναλαμβάνει εργασίες επισκευής διαβρωμένων οπλισμών και θρυμματισμένων και κατεστραμμένων σκυροδεμάτων.

 

Αναλυτικά:

• Καθαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων σκυροδέματος, καθαρισμός των οπλισμών με κατάλληλα εργαλεία, υδροβολή για απομάκρυνση όλων των σαθρών υπολειμμάτων

• Κατασκευή γέφυρας πρόσφυσης με τη χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού

• Εφαρμογή κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης, ελεγχόμενης συρρίκνωσης και υψηλής θιξοτροπίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση αντικλεπτικών συστημάτων

για ενίσχυση της ασφάλειας των παλαιών κουφωμάτων.

BAUART | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ